Monika Kapicová, DiS.

Registrovaný ergoterapeut 007-0162-7872

Monika Kapicová, DiS.Dosažené vzdělání:
Diplomovaný ergoterapeut – rehabilitační pracovník
Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Ostrava
Vychovatel a pedagog volného času- doplňující pedagogické studium
Pedagogická fakulta OU
Všeobecná zdravotní sestra
Střední zdravotnická škola NJ

Působení a náplň práce na:
Středisku následné lůžkové péče – nácvik mobility a lokomoce, nácvik běžných denních činností, trénink kognitivních,
komunikačních a rozumových dovedností, kondiční ergoterapie zaměstnáním, návrh kompenzačních pomůcek s ohledem na domácí podmínky.
Ambulanci ergoterapie - cílená rehabilitace zaměřená na horní končetinu s využitím praktických pomůcek a
terapeutických technik. Rehabilitace u pacientů s vertebrogenními obtížemi – ošetření, ergonomie, škola zad,aj.

Víte, že k praktickému lékaři se můžete zaregistrovat online?


Rehabilitační část AQUA komplexu

Nabízí zázemí hydromasážních van umožňujících pod dohledem odborného pracovníka regenerovat celé tělo pomocí perličkové, vířivé či podvodní masáže.