Radka Havrlantová

Úseková vedoucí Rehabilitačního oddělení

Radka Havrlantová

Tel.: 556 870 212, Mob.: 731 420 207


Registrovaný egroterapeut 007-0160-2341

Dosažené vzdělání:

Rehabilitační pracovník – SZŠ Ostrava – Vítkovice
Pomaturitní specializační studium v úseku práce Léčba prací

Certifikované kurzy:
Koncept dle Brüggera
Ergoterapie u osob se specifickými potřebami
Bazální stimulace
Prevence a analýza rizik v zařízeních poskytujících zdravotní služby

Vzdělávací akce:
STEPS – principy správného sezení a držení těla
Diagnostika manipulačních funkcí
Práce s neurálními strukturami na podkladě Maitlandova konceptu
Nespecifické mobilizace pomocí míčků na softtenis
Bobath koncept u dětí s Dg. DMO
Reflexní terapie plosky nohy
Měkké dovednosti – obchodní a komunikační zručnosti, orientace na zákazníka, vedení lidí, umění moderování – tvorba tréninku, management času…

Předešlé pracovní zkušenosti:
NsP Nový Jičín – praxe u lůžka
NZZ RENORUS s.r.o. Nový Jičín – ambulantní praxe
OSVČ – v oboru (domácí péče, vedení vzdělávacích seminářů prevence funkčních poruch pohybového systému) i mimo obor (personalistika, obchod)

Působení a náplň práce:
Organizační a řídící činnost na rehabilitačním oddělení polikliniky vč. Therápon AQUA.
Léčebná rehabilitace u pacientů po úrazech a operacích na horních i dolních končetinách, u pacientů po CMP, s dg. Mb. Parkinson, RS aj., vč. návrhu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.
Preventivní programy.

Víte že si můžete pronajmout soukromě whirlpool?


Rehabilitační část AQUA komplexu

Nabízí zázemí hydromasážních van umožňujících pod dohledem odborného pracovníka regenerovat celé tělo pomocí perličkové, vířivé či podvodní masáže.